פרופיל חברה

לוגיסטיקה

המחסנים הלוגיסטיים שלנו ושל שותפינו באירופה ואסיה מאפשרים לנו להציע מגוון פתרונות לוגיסטיים ללקוחותינו, מאחסון מוצרים ועד שילוח בהתאם לתנאי שילוח של ICC (International Chamber of Commerce)

EXW (Ex Works)

המוכר מספק את הסחורה לידי הרוכש כאשר הוא ממקם אותה באיזורו המוגדר או במקום מצוין אחר (לדוג' מחסנים וכו'). המוכר לא מחוייב להעמיס את הסחורה על המשאית ולא לשחרר את הסחורה לייצוא כאשר נדרש זאת.

FOB (Free On Board)

המוכר מספק את הסחורה לכלי השיט המיועד בנמל שסוכם עם הלקוח. הסיכון לאיבוד או פגיעה בסחורה עובר ללקוח ברגע שהסחורה מועלת, והלקוח אחראי לכל העלויות הנוספות מעבר לשלב זה.

CIF (Cost, Insurance & Freight)

המוכר מספק את הסחורה על כלי השיט או קונה את הסחורה כשהיא כבר בשילוח מסוג זה. הסיכון לאיבוד או פגיעה בסחורה עובר ללקוח ברגע שהסחורה על כלי השיט. המוכר חייב לתאם ולשלם עבור השילוח עד נמל היעד שסוכם. המוכר גם מתאם את הביטוח לכיסוי הסיכון של הקונה במצב של איבוד או פגיעה של הסחורה בזמן שהיא משולחת. לידיעת הקונה, הביטוח שהמוכר מחוייב לבצע תחת תנאי שילוח זה הוא בסכום הכיסוי המינימלי, במידה והקונה מעוניין להגדיל את הסכום המבוטח הוא צריך לבקש ולסכם זאת עם המוכר או לעשות זאת בעצמו.

DAP (Delivered at Place)

המוכר מספק את הסחורה לידי הקונה כאשר היא מגיעה ליעד שנקבע ומוכנה לפריקה. המוכר נושא בכל הסיכון המעורב בהעברת הסחורה ליעדה.

DDP (Delivered Duty Paid)

המוכר מספק את הסחורה לידי הקונה כאשר היא מגיעה ליעד שנקבע ומוכנה לפריקה, משוחררת ממכס ומאושרת לייבוא. המוכר נושא בכל העלויות והסיכונים המעורבים בהעברת הסחורה ליעדה, כולל העלויות והתיאומים הדרושים לייצוא וייבוא למקום היעד.